About MiniMo SEO

Hành trình
theo đuổi

Sự bền vững

Download Credential

Tập trung vào người dùng và tạo nội dung có giá trị cho người dùng - kim chỉ nam giúp Minimo SEO điều hướng website lên top nhanh chóng, bền vững theo thời gian

Our company story

Minimo SEO tự hào đồng hành cùng 100+ Doanh nghiệp phát triển kinh doanh và từ kênh Website

5+

Năm
kinh nghiệm

100+

Dự án
đã kinh doanh

Lorem Ipsum is simply
dummy text 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply
dummy text 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Our Story

Kể từ khi thành lập, Minimo SEO đã trở thành lựa chọn đồng hành của nhiều doanh nghiệp trên hành trình xây dựng thương hiệu trực tuyến.

2017 - 2018

Khởi đầu

Ra đời từ T6/2020, Minimo SEO đánh dấu quá trình nghiên cứu, học hỏi về SEO và Marketing Online của Founder Đỗ Hoàng Phúc cùng

2017 - 2018

Khai phá

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

2017 - 2018

Định vị

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

2023 - Nay

Tăng tốc

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Our mission and vision

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

Key value

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Integrity

Creativity

Dedication

Discipline

Sustainability

Why choose us

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Hiệu quả

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Tiết kiệm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Tối ưu

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Chính xác

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.